Câu hỏi:

02/08/2020 457

Câu văn nào cho thấy rõ nhất niềm chờ mong khắc khoải người hiền ra giúp nước của vua Quang Trung?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu văn thể hiện niềm khắc khoải chờ mong người hiền tài ta giúp nước của vua Quang Trung: “Nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy ai tìm đến”.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu văn “Suy đi tính lại trong vòm trời này, cứ cái ấp mười nhà ắt phải có người trung thành tín nghĩa” nói lên nội dung gì?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,828

Câu 2:

Câu văn “Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng trên trời cao” nói lên nội dung gì?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,547

Câu 3:

Điểm giống nhau giữa hai tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung)

Xem đáp án » 02/08/2020 570

Câu 4:

Trong phần 1, tác giả đề cập mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử là gì?

Xem đáp án » 02/08/2020 510

Câu 5:

Trong “Chiếu cầu hiền” vua Quang Trung đã thẳng thắn thừa nhận thực trạng nào dưới đây của triều đại mới do mình đứng đầu?

Xem đáp án » 02/08/2020 447

Câu 6:

Đáp án không thể hiện đúng thái độ của sĩ phu Bắc Hà:

Xem đáp án » 02/08/2020 419

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK