Câu hỏi:

02/08/2020 306

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm 1860.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 02/08/2020 806

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây đúng về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 02/08/2020 456

Câu 3:

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là:

Xem đáp án » 02/08/2020 349

Câu 4:

Nội dung nào sau đây không đúng về Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 02/08/2020 278

Câu 5:

Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 258

Câu 6:

Đáp án không phải nội dung những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình ?

Xem đáp án » 02/08/2020 229

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK