Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 7 Vài nét về Nguyễn Trường Tộ

  • 1070 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là:

Xem đáp án

Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) còn được gọi là Thầy Lân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án

Nguyễn Trường Tộ quê ở làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình theo Công giáo Rôma

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây đúng về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là Thầy Lân, là một danh sĩ, kiến trúc sư và nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỉ 19.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm 1860.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận