Câu hỏi:

02/08/2020 356

Mục đích của "Xin lập khoa luật" là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xin lập khoa luật bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác phẩm nào dưới đây thể hiện tư tưởng canh tân đất nước?

Xem đáp án » 02/08/2020 520

Câu 2:

Đáp án không phải giá trị nghệ thuật của bài "Xin lập khoa luật"?

Xem đáp án » 02/08/2020 471

Câu 3:

Giá trị nội dung của tác phẩm "Xin lập khoa luật" là:

Xem đáp án » 02/08/2020 318

Câu 4:

"Xin lập khoa luật" có xuất xứ từ đâu?

Xem đáp án » 02/08/2020 286

Câu 5:

Việc Nguyễn Trường Tộ nhắc đến Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?

Xem đáp án » 02/08/2020 267

Câu 6:

1.     Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

2.     Nêu trách nhiệm, vị trí của pháp luật với xã hội

3.     Mối quan hệ của luật Pháp với Nho giáo

Trình tự đúng của bố cục văn bản "Xin lập khoa luật" là: 

Xem đáp án » 02/08/2020 266

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK