Câu hỏi:

02/08/2020 371

Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật có vai trò như thế nào trong xã hội?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Pháp luật đảm bảo cân bằng xã hội

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chi tiết nào dưới đây thể hiện Nho học không tôn trọng pháp luật?

Xem đáp án » 02/08/2020 379

Câu 2:

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 370

Câu 3:

Câu văn nào nhấn mạnh vai trò của luật đối với việc trị dân của vua?

Xem đáp án » 02/08/2020 350

Câu 4:

Tích vào đáp án không thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức?

Xem đáp án » 02/08/2020 339

Câu 5:

Bộ luật nào được Nguyễn Trường Tộ nhắc đến trong tác phẩm?

Xem đáp án » 02/08/2020 294

Câu 6:

“ Luật bao trùm cả vấn đề đạo đức và trách nhiệm”

Xem đáp án » 02/08/2020 282

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK