Câu hỏi:

03/08/2020 75

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

Một năm có 365 ngày và một tuần có 7 ngày.

Ta có: 365 : 7 = 52 (dư 1)

Vậy một năm thường có 52 tuần và dư 1 ngày.

Các số cần điền vào chỗ trống là 52; 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 03/08/2020 96

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một quyển sách dày 306 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau.

Xem đáp án » 03/08/2020 84

Câu 3:

Số dư của phép chia 376 : 5 là:

Xem đáp án » 03/08/2020 83

Câu 4:

Kết quả của phép chia 528 : 3 là:

Xem đáp án » 03/08/2020 81

Câu 5:

Điền các số  336; 48; 6; 8 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng.

Xem đáp án » 03/08/2020 77

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85