Câu hỏi:

03/08/2020 3,734

Tiền đề dẫn đến văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Pháp xâm lược, khai thác thuộc địa,.. cho nên cơ cấu xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu sắc

- Văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa phương Tây

- Báo chí và nghề xuất bản phát triển mạnh, chữ quốc ngữ dần dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm, phong trào dịch thuật phát triển; lớp trí thức Tây học thay thế lớp trí thức Nho học, đóng vai trò trung tâm trong đời sống văn hóa thời kì này.

=> Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, sự thay đổi chữ viết của nước ta có tác động như thế nào đến đời sống văn học nước nhà?

Xem đáp án » 03/08/2020 4,078

Câu 2:

Thể loại văn học nào mới xuất hiện trong giai đoạn 1930 – 1945?

Xem đáp án » 04/08/2020 3,758

Câu 3:

“Hiện đại hóa” văn học được hiểu là:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,741

Câu 4:

Hình tượng trung tâm của bộ phận văn học không công khai là:

Xem đáp án » 04/08/2020 2,700

Câu 5:

Đáp án nào sau đây nói đúng về mối quan hệ giữa xu hướng văn học hiện thực và văn học lãng mạn?

Xem đáp án » 04/08/2020 2,460

Câu 6:

Thể loại chính của xu hướng văn học hiện thực là:

Xem đáp án » 04/08/2020 1,462

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK