Câu hỏi:

03/08/2020 2,741

“Hiện đại hóa” văn học được hiểu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiện đại hóa được hiểu là quá trình làm cho văn học Việt Nam thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học hiện đại thế giới

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, sự thay đổi chữ viết của nước ta có tác động như thế nào đến đời sống văn học nước nhà?

Xem đáp án » 03/08/2020 4,078

Câu 2:

Thể loại văn học nào mới xuất hiện trong giai đoạn 1930 – 1945?

Xem đáp án » 04/08/2020 3,758

Câu 3:

Tiền đề dẫn đến văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa là:

Xem đáp án » 03/08/2020 3,733

Câu 4:

Hình tượng trung tâm của bộ phận văn học không công khai là:

Xem đáp án » 04/08/2020 2,700

Câu 5:

Đáp án nào sau đây nói đúng về mối quan hệ giữa xu hướng văn học hiện thực và văn học lãng mạn?

Xem đáp án » 04/08/2020 2,460

Câu 6:

Thể loại chính của xu hướng văn học hiện thực là:

Xem đáp án » 04/08/2020 1,462

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK