Câu hỏi:

04/08/2020 501

Thạch Lam sinh ra tại:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thạch Lam sinh ra và học tập tại Hà Nội

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam?

Xem đáp án » 04/08/2020 6,347

Câu 2:

Thạch Lam thành công nhất với thể loại văn học nào?

Xem đáp án » 04/08/2020 4,489

Câu 3:

Truyện ngắn của Thạch Lam thường có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 04/08/2020 4,362

Câu 4:

Thạch Lam xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 04/08/2020 3,196

Câu 5:

Thạch Lam là thành viên của nhóm văn học nào sau đây?

Xem đáp án » 04/08/2020 3,163

Câu 6:

Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở đâu?

Xem đáp án » 04/08/2020 1,511

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK