Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) tuần 10 Vài nét về Thạch Lam

  • 1614 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thạch Lam sinh ra tại:

Xem đáp án

Thạch Lam sinh ra và học tập tại Hà Nội

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở đâu?

Xem đáp án

Thạch Lam thuở nhỏ sống ở phố huyện Cẩm Giàng – Hải Dương. Hình ảnh phố huyện là hình ảnh quen thuộc, xuất hiện rất nhiều trong các sáng tác của Thạch Lam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam?

Xem đáp án

Thạch Lam là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thạch Lam xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Thạch Lam sinh ra trong một gia đình công chức gốc quan lại

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Thạch Lam là thành viên của nhóm văn học nào sau đây?

Xem đáp án

Sau khi đỗ Tú tài, ông thôi học về làm báo với anh và gia nhập Tự lực văn đoàn.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận