Câu hỏi:

11/08/2020 235

Sự thay đổi của các hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lý phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án » 11/08/2020 5,552

Câu 2:

Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

Xem đáp án » 11/08/2020 580

Câu 3:

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm?

Xem đáp án » 11/08/2020 411

Câu 4:

Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

Xem đáp án » 11/08/2020 389

Câu 5:

Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 11/08/2020 286

Câu 6:

Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi (Có đội mũ bảo hiểm), được xem là:

Xem đáp án » 11/08/2020 274

Câu 7:

Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì?

Xem đáp án » 11/08/2020 253

Bình luận


Bình luận