Đề số 1

  • 8911 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Vì sao tháng 8 -1908 phong trào Đông du tan rã?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Để tránh sự sụp đổ như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nhất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Mục tiêu chung của Liên minh Châu Âu là

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận