10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn Sử (Đề 3)

  • 42435 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Vào giữa thế kỷ XIX, tình hình chính trị nước ta có những đặc điểm nổi bật nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Điểm khác biệt giữa chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” với chiến lược “chiến tranh cục bộ” là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nội dung nào của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Hình ảnh sau thể hiện sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

2 năm trước

Thảo Ly

H

2 năm trước

Huyền Trang

p

1 tháng trước

phạm hoàng điệp

tuyệt

Bình luận


Bình luận