10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn GDCD (Đề 6)

  • 40834 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lí?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo nước ta hiện nay là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

1 năm trước

Thảo Ly

H

1 năm trước

Huyền Trang

p

2 tuần trước

phạm hoàng điệp

tuyệt

Bình luận


Bình luận