10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn GDCD (Đề 8)

  • 41075 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bên vững?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều này thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Đảng và Nhà nước ta có quan niệm và nhận định như thế nào về giáo dục và đào tạo?

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

1 năm trước

Thảo Ly

H

1 năm trước

Huyền Trang

p

2 tuần trước

phạm hoàng điệp

tuyệt

Bình luận


Bình luận