Câu hỏi:

20/08/2020 662

Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở...

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quy mô dân số là gì?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,794

Câu 2:

Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là bao nhiêu?

Xem đáp án » 20/08/2020 994

Câu 3:

Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bên vững?

Xem đáp án » 20/08/2020 881

Câu 4:

Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu?

Xem đáp án » 20/08/2020 815

Câu 5:

Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều này thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 523

Câu 6:

Vi phạm hình sự là hành vi như thế nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 472

Bình luận


Bình luận