10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn GDCD (Đề 9)

  • 39633 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi Cung lớn hơn Cầu thì giá cả hàng hóa sẽ biến động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nền văn hóa tiên tiến của nước ta thể hiện tinh thần nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong quá trình sản xuất thì yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nước ta hiện nay có

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Những nơi như: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh nhất được gọi chung là

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

1 năm trước

Thảo Ly

H

1 năm trước

Huyền Trang

Bình luận


Bình luận