10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn Sử (Đề 1)

  • 42440 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bản Tạm ước ngày 14 - 9 – 1946 được ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918), hình thức hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sự khác biệt về phương hướng cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1959 – 1965 so với giai đoạn 1954 – 1959 là

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

2 năm trước

Thảo Ly

H

2 năm trước

Huyền Trang

p

1 tháng trước

phạm hoàng điệp

tuyệt

Bình luận


Bình luận

Nghiã Lê
22:38 - 13/06/2023

câu này c chứ

Nghiã Lê
22:38 - 13/06/2023

d nhầm