10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn Sử (Đề 4)

  • 42427 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) được Đảng ta xác định là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873?

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

2 năm trước

Thảo Ly

H

2 năm trước

Huyền Trang

p

1 tháng trước

phạm hoàng điệp

tuyệt

Bình luận


Bình luận