10 đề thi thi thpt quốc gia tổ hợp KHXH môn Sử (Đề 8)

  • 42426 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điểm giống nhau cơ bản trong con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Đnh cao trong chính sách nhân nhượng của Anh, Pháp, Mĩ đối với chủ nghĩa phát xít là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Ý nghĩa lớn nhất từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thanh

T

2 năm trước

Thảo Ly

H

2 năm trước

Huyền Trang

p

1 tháng trước

phạm hoàng điệp

tuyệt

Bình luận


Bình luận