Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (Lịch sử) đề 1

  • 23268 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Với Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp những vùng đất nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Với Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp những vùng đất nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Với Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp những vùng đất nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Với Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp những vùng đất nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (đầu năm 1930) đã thống nhất lấy tên Đảng là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận

Vy Minh Hiếu
14:04 - 25/06/2021

c1->4 bị trùng