Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (Địa lý) đề 4

  • 23287 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Việt Nam nằm ở

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta trong thời gian

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây không đúng?

Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, do các đô thị là

Xem đáp án

Đáp án: B

 


Câu 5:

Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận