Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (GDCD) đề 2

  • 23294 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Pháp luật không bao gồm đặc trưng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận