Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (GDCD) đề 1

  • 23267 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Mọi công dân vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Để trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, người lao động phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

 


Câu 5:

Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

 


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận