Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (Địa lí) đề 5

  • 23263 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra sôi nổi ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Tổ chức tiền thân của An Nam Cộng sản đảng là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Sau khi khôi phục được độc lập, một số quốc gia ở khu vực Mĩ La tinh trở thành nước công nghiệp mới là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Giai đoạn sau của phong trào Cần Vương (1888 – 1896) đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của

Xem đáp án

Đáp án: A

 


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận