Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (GDCD) đề 5

  • 23272 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Vi phạm pháp luật là hành vi

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận