Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (GDCD) đề 8

  • 23266 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động của người nông dân?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Các quy phạm đạo đức phù họp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội được Nhà nước đưa vào trong các quy phạm pháp luật là biểu hiện đặc trưng nào của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là vi phạm

Xem đáp án

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận