Câu hỏi:

23/06/2020 123

Trong cuộc họp của công ty, ông B là Phó Tổng Giám đốc đã ngắt lời không cho chị N phát biểu phê bình chủ tịch công đoàn. Khi anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ quan điểm của chị N thì bị ông H là Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp không cho nói tiếp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Do mâu thuẫn cá nhân mà 4 học sinh lớp 11 đón đường đánh M làm M bị tổn hại sức khoẻ tới 16%. Hành vi của 4 học sinh trên đã vi phạm

Xem đáp án » 23/06/2020 769

Câu 2:

Hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là vi phạm

Xem đáp án » 23/06/2020 462

Câu 3:

Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

Xem đáp án » 23/06/2020 432

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động của người nông dân?

Xem đáp án » 23/06/2020 410

Câu 5:

Việc chuyển từ sản xuất quạt bàn sang sản xuất quạt cây là chịu tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 23/06/2020 370

Câu 6:

Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung của A.

Xem đáp án » 23/06/2020 350

Câu 7:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng

Xem đáp án » 23/06/2020 307

Bình luận


Bình luận