Câu hỏi:

23/06/2020 163

H và T phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, H và T cần làm gì để thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Do mâu thuẫn cá nhân mà 4 học sinh lớp 11 đón đường đánh M làm M bị tổn hại sức khoẻ tới 16%. Hành vi của 4 học sinh trên đã vi phạm

Xem đáp án » 23/06/2020 766

Câu 2:

Hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là vi phạm

Xem đáp án » 23/06/2020 461

Câu 3:

Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

Xem đáp án » 23/06/2020 424

Câu 4:

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động của người nông dân?

Xem đáp án » 23/06/2020 408

Câu 5:

Việc chuyển từ sản xuất quạt bàn sang sản xuất quạt cây là chịu tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 23/06/2020 370

Câu 6:

Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung của A.

Xem đáp án » 23/06/2020 349

Câu 7:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng

Xem đáp án » 23/06/2020 307

Bình luận


Bình luận