Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (GDCD) đề 9

  • 15661 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Hàng hóa là một phạm trù...

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Hàng hó có thể tồn tịa dưới những dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trong các loại tiền sau, loại nào có giá trị thực sự?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận