Câu hỏi:

24/06/2020 210

Anh A và anh B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh quần áo trên địa bàn quận C. Vì có mối quan hệ thân thiết với anh B nên ông G lãnh đạo cơ quan yêu cầu chị V hủy hồ sơ của anh A. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?

Xem đáp án » 23/06/2020 1,143

Câu 2:

Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 23/06/2020 692

Câu 3:

Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra ở độ tuổi:

Xem đáp án » 23/06/2020 371

Câu 4:

Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động?

Xem đáp án » 23/06/2020 357

Câu 5:

Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 23/06/2020 318

Câu 6:

Các quyền tự do cơ bản của công dân được quy định trong

Xem đáp án » 24/06/2020 306

Câu 7:

Chương trình “ Vì bạn xứng đáng” được tổ chức trên đài truyền hình HTV7 nhằm hỗ trợ tài chính cho những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 24/06/2020 244

Bình luận


Bình luận