Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (Địa lí) đề 4

  • 23292 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong trận chiến đấu nào của quân ta ở Bắc Kì năm 1873, tướng giặc Gácniê đã bị tử trận?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Từ khi thực hiện đường lối cải cách – mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng ra sao?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức

Xem đáp án

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận