Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (GDCD) đề 10

  • 25142 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Giá trị hàng hóa được tính bằng...

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Đâu là chức năng của thị trường?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam là...

Xem đáp án

Đáp án: D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận