Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn KHXH (Địa lý) đề 6

  • 23291 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh cách xa nhau nhất là

Xem đáp án

Đáp án: B

 


Câu 3:

Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

Xem đáp án

 

Đáp án: D

 


Câu 4:

Mức sống của các dân tộc trên đất nước ta còn chênh lệch là do

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Một mô hình sản xuất hàng hoá trong ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: C


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hà hiền dịu

Bình luận


Bình luận