Câu hỏi:

20/08/2020 412

Gần đến ngày Phụ nữ Việt Nm 20/10, hoa hồng nhung tăng giá từ 5.000 đồng lên 20.000 đồng một bồng, hoa hồng đen tăng từ 10.000 đồng lên 50.000 đồng một bông nên các cửa hàng đã tăng cường nhập các loại hoa hồng đó để bán. Trong trường hợp này, thị trường đã thực hiện chức năng

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp. Yêu cầu này nhằm tạo nên tính chất gì của hệ thống pháp luật?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,576

Câu 2:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

Xem đáp án » 20/08/2020 703

Câu 3:

Giải đáp kịp thời những vấn đề do lí luận và thực tiễn cuộc sống đặt ra là nội dung nói về nhiệm vụ của

Xem đáp án » 20/08/2020 601

Câu 4:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án » 20/08/2020 589

Câu 5:

Người dân tố cáo công ty Z xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường. Thanh tra môi trường đã vào cuộc điều tra và xử phạt công ty Z. Trong trường hợp này, việc xử phạt của thanh tra môi trường là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 583

Câu 6:

Trong quá trình sản xuất thì yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 570

Câu 7:

Khi Cung lớn hơn Cầu thì giá cả hàng hóa sẽ biến động như thế nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 518

Bình luận


Bình luận