Môn Lịch Sử (Đề 1)

  • 18733 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ đã diễn ra với quy mô lớn và mức độ ác liệt hơn so với chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” do

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ( 3/2/1930)?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, thực đân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong những năm 1965 – 1968 là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

Môn Lịch Sử (Đề 2)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 3)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 4)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 5)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 6)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 7)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 8)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 9)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 10)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Lịch Sử (Đề 11)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 1)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 2)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 3)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 4)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 5)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 6)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 7)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 8)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 9)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 10)

40 câu hỏi 20 phút

Môn Địa Lí (Đề 11)

40 câu hỏi 20 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Hợp

H

10 tháng trước

Hồ thị nhật quyên

Bình luận


Bình luận