Câu hỏi:

19/08/2020 275

Năm 2017 do đường đi chính đang thi công nên UBND phường X đã xin ông B cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông B và hứa rằng khi nào xong tuyến đường chính sẽ trả lại đất cho ông B. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông B. Trong trường hợp này ông B nên sử dụng quyền nào dưới đây để đòi lại phần đất của mình?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 8,407

Câu 2:

Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,800

Câu 3:

Đặc điểm trên lĩnh vực xã hội thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,317

Câu 4:

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 701

Câu 5:

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 674

Câu 6:

Thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lí?

Xem đáp án » 19/08/2020 534

Câu 7:

Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo nước ta hiện nay là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 381

Bình luận


Bình luận