Câu hỏi:

19/08/2020 190

Hãy chỉ ra một trong các nội dung cơ bản về quyền học tập của công dân:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 8,409

Câu 2:

Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,800

Câu 3:

Đặc điểm trên lĩnh vực xã hội thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,317

Câu 4:

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 702

Câu 5:

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 675

Câu 6:

Thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lí?

Xem đáp án » 19/08/2020 535

Câu 7:

Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo nước ta hiện nay là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 381

Bình luận


Bình luận