Câu hỏi:

11/08/2020 168

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lý phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án » 11/08/2020 5,560

Câu 2:

Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

Xem đáp án » 11/08/2020 591

Câu 3:

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm?

Xem đáp án » 11/08/2020 412

Câu 4:

Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

Xem đáp án » 11/08/2020 401

Câu 5:

Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 11/08/2020 287

Câu 6:

Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi (Có đội mũ bảo hiểm), được xem là:

Xem đáp án » 11/08/2020 275

Câu 7:

Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì?

Xem đáp án » 11/08/2020 256

Bình luận


Bình luận