Câu hỏi:

11/08/2020 6,128

Cho 0,3 mol axit H3PO4 tác dụng với dd chứa 0,4 mol NaOH thì sau phản ứng thu được các muối nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối: NaH2PO4, Na2HPO4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng NH3 + HCl  NH4Cl. Vai trò của amoniac trong phản ứng trên?

Xem đáp án » 11/08/2020 14,468

Câu 2:

Cho dung dịch KOH dư vào 150ml dd NH4Cl 1M. Đun nhẹ thu được thể tích khí thoát ra ở (đktc) là

Xem đáp án » 11/08/2020 11,311

Câu 3:

Nitơ đóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng với

Xem đáp án » 11/08/2020 7,177

Câu 4:

Cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với dd HNO3 loãng. Thể tích khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở đktc thu được là

Xem đáp án » 11/08/2020 5,718

Câu 5:

Sản phẩm khi cho photpho tác dụng với oxi dư là

Xem đáp án » 11/08/2020 3,371

Câu 6:

Phân bón nào sau đây có hàm lượng đạm cao nhất là

Xem đáp án » 11/08/2020 2,437

Bình luận


Bình luận