Đề thi giữa kì 1 Hóa 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

  • 3475 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Muối amoni là chất điện li thuộc loại nào?

Xem đáp án

Chọn B

Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước và khi tan điện li hoàn toàn thành các ion.


Câu 4:

Cho 39 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lit khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Kim loại M là

Xem đáp án

Chọn A

Theo các đáp án xác định được số e nhường ở các trường hợp là bằng nhau và bằng 2. Áp dụng định luật bảo toàn electron có :

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 tuần trước

La Mạnh Tiến

Tuyệt

Bình luận


Bình luận