Câu hỏi:

13/08/2020 109

Chuyển các câu sau thành câu cảm:

a. Con mèo này bắt chuột giỏi

b. Trời rét

c. Bạn Ngân chăm chỉ.

d. Bạn Giang học giỏi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa vào phần ghi nhớ ở bài học và mẫu gợi ý, em chuyển các câu đã cho thành câu cảm như sau:

a. - Con mèo này bắt chuột giỏi quá!

- Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b. - Chà trời rét thật! - Ôi, trời rét quá!

c. - Bạn Ngân chăm chỉ quá! - Bạn Ngân chăm chỉ thật!

d. - Chà, bạn Giang học giỏi thật!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm?

Xem đáp án » 13/08/2020 255

Câu 2:

Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?

Xem đáp án » 13/08/2020 234

Câu 3:

Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.

Xem đáp án » 13/08/2020 186

Câu 4:

Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm, trong đó có sử dụng một| số từ ngữ vừa tìm được.

Xem đáp án » 13/08/2020 180

Câu 5:

Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày?

Xem đáp án » 13/08/2020 149

Câu 6:

Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?

Xem đáp án » 13/08/2020 142

Câu 7:

Cách nói "dòng sông mặc áo" có gì hay?

Xem đáp án » 13/08/2020 136

Bình luận


Bình luận