Câu hỏi:

20/08/2020 102

Nhận định nào sau đây đúng?

Trả lời:

A. Sai, amin không có phản ứng với muối

B. Sai, tính bazo của amin có chất mạnh hơn, có chất yếu hơn NH3

C. Đúng

D. Sai, amin chỉ có tính bazo, không có tính axit

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án » 20/08/2020 1,524

Câu 2:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,345

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,057

Câu 4:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ yếu nhất ?

Xem đáp án » 20/08/2020 933

Câu 5:

Có 4 hóa chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 610

Câu 6:

Cho các chất sau: (1) amoniac, (2) anilin, (3) p-nitroanilin, (4) p-metylanilin, (5) metylamin, (6) đimetylamin. Dãy sắp xếp các chất theo thứ tự lực bazơ tăng dần là

Xem đáp án » 20/08/2020 337

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »