Câu hỏi:

20/08/2020 89

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ giải thích cho tính bazơ của metylamin mạnh hơn?

Trả lời:

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ giải thích cho tính bazơ của metylamin mạnh hơn Alinin

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án » 20/08/2020 1,460

Câu 2:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,214

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 20/08/2020 972

Câu 4:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ yếu nhất ?

Xem đáp án » 20/08/2020 887

Câu 5:

Có 4 hóa chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 603

Câu 6:

Cho các chất sau: (1) amoniac, (2) anilin, (3) p-nitroanilin, (4) p-metylanilin, (5) metylamin, (6) đimetylamin. Dãy sắp xếp các chất theo thứ tự lực bazơ tăng dần là

Xem đáp án » 20/08/2020 334

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »