Câu hỏi:

20/08/2020 424

Cho các chất sau: (1) amoniac, (2) anilin, (3) p-nitroanilin, (4) p-metylanilin, (5) metylamin, (6) đimetylamin. Dãy sắp xếp các chất theo thứ tự lực bazơ tăng dần là

Trả lời:

(1) NH3 không có gốc đẩy hay hút e

(2) C6H5NH2 có nhóm C6H5 hút e

(3) pNO2C6H4NH2:

NO2- (gốc hút e) đính vào vòng nên pNO2C6H4 hút e mạnh hơn gốc C6H5

→ lực bazơ của pNO2C6H4NH2 yếu hơn C6H5NH2 → (3) < (2)

(4) pCH3C6H4NH2

Vì CH3- (gốc đẩy e) đính vào vòng nên pCH3C6H4 hút e yếu hơn gốc  C6H5

→ lực bazơ của  pCH3C6H4NH2 mạnh hơn C6H5NH2 → (2) < (4)

(5) CH3NH2 có nhóm đẩy e

(6) (CH3)2NH có 2 nhóm CH3 đẩy e → lực bazơ mạnh hơn CH3NH2 → (5) < (6)

→ thứ tự sắp xếp là:  3 < 2 < 4 < 1 < 5 < 6

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 2,999

Câu 2:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án » 20/08/2020 2,560

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,863

Câu 4:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ yếu nhất ?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,707

Câu 5:

Có 4 hóa chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 940

Câu 6:

Nguyên nhân amin có tính bazơ là:

Xem đáp án » 21/08/2020 516

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »