Câu hỏi:

20/08/2020 940

Có 4 hóa chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Trả lời:

Đimetylamin có 2 gốc CH3 đẩy e → lực bazơ mạnh hơn metylamin → (1) < (4)

Điphenylamin có 2 gốc C6H5 hút e → lực bazơ yếu hơn phenylamin → (3) < (2)

→ thứ tự tăng dần lực bazơ là: (3) < (2) < (1) < (4)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 2,999

Câu 2:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án » 20/08/2020 2,560

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,863

Câu 4:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ yếu nhất ?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,707

Câu 5:

Nguyên nhân amin có tính bazơ là:

Xem đáp án » 21/08/2020 516

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »