Câu hỏi:

25/09/2022 1,028

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2  + H2O

SO2: lưu huỳnh đioxit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

Xem đáp án » 25/09/2022 42,163

Câu 2:

Cho a gam Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của a là

Xem đáp án » 25/09/2022 11,804

Câu 3:

Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 25/09/2022 11,663

Câu 4:

Cho dãy các dung dịch: MgCl2, NaOH, H2SO4, CuSO4, Fe(NO3)3. Khi cho dung dịch trên tác dụng với nhau từng đôi một thì số phản ứng không xảy ra là

Xem đáp án » 25/09/2022 8,658

Câu 5:

Cho 50 g  CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

Xem đáp án » 25/09/2022 5,326

Câu 6:

Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch BaCl2?

Xem đáp án » 25/09/2022 4,117

Câu 7:

Cho PTHH: NaOH + X → Fe(OH)3 + Y. Chất X và Y trong PTHH trên là:

Xem đáp án » 25/09/2022 2,683

Bình luận


Bình luận