Câu hỏi:

21/08/2020 1,821

Cho m gam propin phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/ NH3 thấy xuất hiện 1,47 gam kết tủa vàng. Giá trị của m là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

   m = 0,01.40 = 0,4 gam.

- Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chất trong hỗn hợp nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3?

Xem đáp án » 21/08/2020 2,313

Câu 2:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol?

Xem đáp án » 21/08/2020 1,945

Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) 

Vậy A, B, C, D lần lượt là:

Xem đáp án » 21/08/2020 476

Câu 4:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2 – đibrombutan?

Xem đáp án » 21/08/2020 264

Câu 5:

Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2=nH2O ?

Xem đáp án » 21/08/2020 253

Câu 6:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án » 21/08/2020 234

Bình luận


Bình luận