Câu hỏi:

22/08/2020 88

 Bảng phân bố tần số sau đây ghi lại số vé không bán được trong 62 buổi chiếu phim:

Lớp

[0;5)

[5;10)

[10;15)

[15;20)

[20;25)

[25;30)

Cộng

Tần số

3

8

15

18

12

6

62

Hỏi có bao nhiêu buổi chiếu phim có nhiều nhất 19 vé không bán được?

Trả lời:

1.     Số buổi cần tìm là 3+8+15+18=44

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Doanh thu của 19 công ti trong năm vừa qua được cho như sau (đơn vị triệu đồng):

17638

16162

18746

16602

17357

15420

19630

18969

17301

18322

18870

17679

18101

16598

20275

19902

17733

18405

18739

 

 

Các số liệu trên được phân thành 6 lớp:

L1=[15000;16000)  L2=[16000;17000)  L3=[17000;18000)L4=[18000;19000)  L5=[19000;20000)  L6=[20000;21000)

Tần số của lớp nào là lớn nhất?

Xem đáp án » 22/08/2020 152

Câu 2:

 Chiều cao của một mẫu gồm 120 cây được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây (đơn vị mét):

Lớp

Tần số

Lớp

Tần số

[1,7;1,9)

4

[2,9;3,1)

7

[1,9;2,1)

11

[3,1;3,3)

6

[2,1;2,3)

26

[3,1;3,5)

7

[2,3;2,5)

21

[3,5;3,7)

3

[2,5;2,7)

17

[3,7;3,9)

5

[2,7;2,9)

11

[3,9;4,1)

2

 

 

 

n=120

                                         

Gọi f  là tỉ lệ phần trăm số cây có chiều cao từ 2,1m đến dưới 2,7m. Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào gần với f  nhất?

Xem đáp án » 22/08/2020 93

Câu 3:

Cho dãy số liệu sau:

121

142

154

159

171

189

203

211

223

247

251

264

278

290

305

315

322

355

367

388

450

490

54

75

259

 

 

 

 

 

Các số liệu trên được phân thành 6 lớp

L1=[50;125)  L2=[125;200)  L3=[200;275)L4=[275;350)  L5=[350;425)  L6=[425;500)

Tần suất của lớp L3 là:

Xem đáp án » 22/08/2020 89

Câu 4:

Kết quả kì thi trắc nghiệm môn Toán với thang điểm 100 của 32 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau:

 

68

52

49

56

69

74

41

59

 

 

79

61

42

57

60

88

87

47

 

 

65

55

68

65

50

78

61

90

 

 

86

65

66

72

63

95

72

74

 

 

L1=[40;50)  L2=[50;60)  L3=[60;70)L4=[70;80)  L5=[80,90)  L6=[90,100)

Có bao nhiêu học sinh có số điểm trong nửa khoảng [50,80)?

Xem đáp án » 22/08/2020 86

Câu 5:

Cho dãy số liệu sau:

 

121

142

154

159

171

189

203

211

223

247

251

264

278

290

305

315

322

355

367

388

450

490

54

75

259

 

 

 

 

 

L1=[50;100)  L2=[100;150)  L3=[150;200)L4=[200;250)  L5=[250;300)  L6=[300;350)L7=[350;400)  L8=[400;450)  L9=[450;500)

Ta vẽ biểu đồ tần suất hình cột với 9 cột hình chữ nhật cho bảng phân bố tần suất ghép lớp này. Diện tích của cột với đáy [250;300) là:

Xem đáp án » 22/08/2020 76

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »