bảng phân bố tần suất và biểu đồ có đáp án

  • 737 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho dãy số liệu sau:

121

142

154

159

171

189

203

211

223

247

251

264

278

290

305

315

322

355

367

388

450

490

54

75

259

 

 

 

 

 

Các số liệu trên được phân thành 6 lớp

L1=[50;125)  L2=[125;200)  L3=[200;275)L4=[275;350)  L5=[350;425)  L6=[425;500)

Tần suất của lớp L3 là:

Xem đáp án

 

 

a) Ta có bảng phân bố tần số-tần suất ghép lớp sau:

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[50;125)

3

12

[125;200)

5

20

[200;275)

7

28

[275;350)

5

20

[350;425)

3

12

[425;500)

2

8

 

n= 25       

 

          Tần suất của L3 là 28%.

Chọn D

 

 

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận